Smitteverninstruks

Oppdatert 14.11.2021

Klubben har valgt å videreføre smitteverntiltakene vi har hatt gjennom hele pandemien. Vi følger selvfølgelig følge alle regler som myndighetene har satt, men vi ønsker å sørge for at treningene foregår på en tryggest mulig måte.

Registrering
For nye medlemmer må man ha registrert seg på klubbens hjemmeside for å kunne delta. Dette er for at vi skal ha full oversikt over hvem som til en hver tid har vært på trening. Er man ikke registret hos oss, kommer man ikke inn i lokalene.

Ankommer treningslokalene
Alle skal vaske hendene både før og etter trening med Håndsprit/Antibac, (dette holdes av klubben). 

Barn og foresatte
Foresatte kan få være tilstede i yttergangen så lenge man holder 1 meter avstand mellom hverandre. Det er ikke mulighet for at foresatte oppholder seg inne i hallen for å se på treningene. Det kan gjøres unntak for de med spesielle behov. 

Generelle regler

 1. Har du sykdomssymptom må du holde deg hjemme. Dette gjelder deg som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. Hvis noen i samme husstand er i karantene kan man IKKE møte på trening.
   
 2. Barn og voksne som bor sammen med en smittet person anbefales å unngå deltagelse i sosiale aktiviteter eller fritidsaktiviteter. Dette gjelder i 7 dager fra den smittede fikk symptomer eller fikk påvist smitte, og er uavhengig av om man er vaksinert eller har symptomer.
   
 3. Vask hendene med håndsprit ved inngang til treningslokalet når du kommer og når du går. Bruk også håndsprit under treninger hvis du vil, den står ved garasjen.
   
 4. Garderobene er åpne, men vi oppfordrer alle som kan til å skifte hjemme. Dette får å unngå trengsel og kø i garderoben. I garderoben må det holdes 1 meter avstand.
   
 5. Må du hoste/nyse, gjør det i albuen.